fbpx

This post is also available in: Nederlands Engels

Wanneer u de Bitdenex-website bezoekt, gaat u automatisch akkoord met het privacybeleid. Dit beleid is in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving, de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR). Wij vinden het erg belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de privacywetgeving.

Artikel 1: Beheer

De website www.bitdenex.com wordt beheerd door Bitdenex B.V. U kunt alle contactgegevens van dit bedrijf op de website vinden.

Artikel 2: Bezoekersinformatie

2.1 Sommige informatie, die voortkomt uit een of meer bezoeken aan de website, zal worden opgeslagen. Alle informatie, die niet nodig is voor de service van Bitdenex, wordt geanonimiseerd. Identificeerbare informatie, die nodig is voor de diensten van Bitdenex, zal indien nodig worden opgeslagen. Alle wetten van de Wet Bescherming Persoonsgegevens zullen hierbij worden gerespecteerd.
2.2 Bitdenex kan de door de klant verstrekte informatie voor een aantal doeleinden gebruiken, waaronder de volgenden:
• Het versturen van een of meer mails om uw identiteit te bepalen en uw account te verifiëren.
• Het versturen van één of meer e-mails, zoals, maar niet beperkt tot, een e-mail met inloggegevens.
• Het benadrukken van belangrijk nieuws met betrekking tot de Bitdenex-diensten.
• Het overleggen/incidenteel versturen van e-mails als dit nodig is voor verdere samenwerking tussen de klant en Bitdenex.
• Het uitvoeren van de door de klant gevraagde diensten, zoals aangeboden op de website van Bitdenex.

Artikel 3: Cookies

3.1 Bitdenex maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website mogelijk te maken en deze functies te optimaliseren.
3.2 Bezoekers kunnen zelf bepalen hoe ze met cookies omgaan. U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In het laatste geval kan worden ingesteld voor welke websites cookies zijn toegestaan. Houd er rekening mee dat als u geen cookies toestaat, bepaalde functies niet kunnen worden uitgevoerd. In dat geval kunt u geen volledig gebruik maken van onze diensten waar u recht op heeft.
3.3 Cookies kunnen in de browseropties altijd worden verwijderd van een computer.

Artikel 4: Veiligheid

De informatie die door de klant aan Bitdenex wordt verstrekt, wordt opgeslagen in een beveiligde omgeving.
4.1 Uw persoonlijke informatie wordt gecodeerd, offline en veilig opgeslagen. Er zijn slechts enkele medewerkers die toegang hebben tot deze informatie.
4.2 De informatie die nodig is voor het uitvoeren van de klantenservice wordt niet offline opgeslagen en is toegankelijk voor onze medewerkers van de klantenservice.

Artikel 5: Delen van gegevens met derden

De informatie (in het kader van Know Your Customer) die aan Bitdenex door de klant wordt verstrekt, zal nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel:
5.1 Wanneer een gerechtelijk of juridisch bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
5.2 In geval van fraude, oplichting of andere ongewenste handelingen kunnen de gegevens worden verstrekt aan de bevoegde autoriteiten.

Artikel 6: Wijziging van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte informatie te wijzigen. Bitdenex kan de klant in dat geval vragen de wijziging door te geven op een door Bitdenex voorgeschreven wijze. In sommige gevallen kan identificatie vereist zijn.
6.1 Bitdenex is wettelijk verplicht om uw persoonlijke gegevens op te slaan in het kader van het klantacceptatiebeleid.
6.2 Bitdenex zal de verzamelde informatie alleen opslaan en/of verwerken als u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.
6.3 In het geval van intrekking van uw toestemming zullen wij het verzamelen en verwerken van de informatie onmiddellijk staken. In dat geval wordt u op de hoogte gesteld van de gevolgen. Dit kan betekenen dat u geen gebruik meer kunt maken van bepaalde diensten van Bitdenex.

Artikel 7: Vragen

Bezoekers kunnen contact opnemen met de klantenservice van Bitdenex met hun vragen over dit privacybeleid. De contactgegevens staan vermeld op de website.

Artikel 8: Disclaimer

Bitdenex heeft het recht om de inhoud van dit privacybeleid te wijzigen zonder de bezoeker hiervan op de hoogte te stellen. Het doorvoeren van de wijziging op de website is voldoende.